Video 7: Variabelen en berekeningen


Vraag 7.1: waardes en tussen waardes

Wat is de eindwaarde, en alle tussenwaardes, van variabele a in de volgende javascript code?

a=100
a=a+10
a=a*2
b=a-20
a=b/4
[ Mail je antwoord… ]

Vraag 7.2: returnwaarde?

Test, in FireBug, of

alert( 30+40 )

een return waarde heeft. (FireBug toont de returnwaarde als-ie er is).
[ Mail je antwoord… ]


Vraag 7.3: en deze dan?

Maak, vanaf de Firebug console, een variabele aan:

var q

en test dan in FireBug, of

q = 30 + 40

een return waarde heeft. (FireBug toont de returnwaarde als-ie er is)

[ Mail je antwoord… ]

Vraag 7.4: x=q=

Wat is de waarde van x na de volgende code?

var x = q = 30 + 40

en de waarde van q?

[ Mail je antwoord… ]

Vraag 7.5: “concateneren”

Neem de volgende Javascript-code over (in een HTML file, of in FireBug):

var neefje1 = "Kwik"
var neefje2 = "Kwek"
var neefje3 = "Kwak"
var oom     = "Donald"

Geef de expressie die gebruikmakend van deze drie variabelen, de tekst “Kwik, Kwek, en Kwak zijn neefjes van Donald” oplevert.

Geef met de slider aan hoe tevreden je bent met je uitwerking en mail je code.
  50%  
Geef eerst aan hoe tevreden je bent met je uitwerking!

Vraag 7.6: opslaan, dan tonen

We willen de tekst die berekend wordt in de vorige oefening meegeven aan het alert-commando. Geef de opdracht waarin het resultaat van de expressie eerst in een variabele wordt bewaard, en dan aan alert wordt meegegeven.

Geef met de slider aan hoe tevreden je bent met je uitwerking en mail je code.
  50%  
Geef eerst aan hoe tevreden je bent met je uitwerking!

Vraag 7.7: niet opslaan, meteen tonen

Geef nu de opdracht waarin het resultaat van de expressie meteen aan alert wordt meegegeven, dus zonder tussenkomst van een variabele.

Geef met de slider aan hoe tevreden je bent met je uitwerking en mail je code.
  50%  
Geef eerst aan hoe tevreden je bent met je uitwerking!

Vraag 7.8: rekenen op de arduino

Gegeven de berekening die hieronder tussen de haakjes van Serial.println staat:

Serial.println( breedte * lengte * 3 + (breedte * lengte - 10) )

(hier wordt een oppervlakte berekend van een huis met drie gewone verdiepingen, plus een kleinere zolder onder het dak).

In de expressie komt een berekening twee keer voor. Kun je een variabele gebruiken (die vlak voor de Serial.println een waarde krijgt) om de expressie korter te maken, en om ervoor te zorgen dat de berekening maar één keer wordt uitgevoerd?

Geef met de slider aan hoe tevreden je bent met je uitwerking en mail je code.
  50%  
Geef eerst aan hoe tevreden je bent met je uitwerking!