Video 9: Ingebouwde functies en naslag-documentatieVraag 9.1: afronden opzoeken…

  • Hoe heet de Javascript functie die een getal afrondt naar beneden? (dus 3.3⇒3, maar ook 3.8⇒3)
  • Wat doet die functie met negatieve getallen?
  • Hoe weet je dat?
  • Welke andere functies zijn er in Javascript die getallen afronden?
[ Mail je antwoord… ]

Vraag 9.2: willekeurig opzoeken…

Vergelijk de documentatie van de random() functie in Javascript en in Arduino. Wat kan de Arduino versie wel, wat de Javascript versie niet kan?

[ Mail je antwoord… ]

Vraag 9.3, 9.4 en 9.5: er is niet echt een lekkere nederlandse vertaling voor ‘map’ zoals het hier gebruikt wordt

Kun je, in gewoon Nederlands, beschrijven wat de Arduino functie map() oplevert?

  • Het is het makkelijkst uit te leggen door ook een plaatje te maken. Gewoon op papier tekenen en de foto ervan opsturen is het simpelst, lijkt me. Hoeft niet mooi, als het maar duidelijk is.
  • Voer ook wat experimenten uit met map() (en Serial.println), en stuur die in.

Geef met de slider aan hoe tevreden je bent met je uitwerking en mail je code.
  50%  
Geef eerst aan hoe tevreden je bent met je uitwerking!

Hoe gaat de functie om met negatieve parameter-waardes?
[ Mail je antwoord… ]
Wat is het verschil tussen de functie map() en de functie constrain()?
[ Mail je antwoord… ]