Groepsindeling & afspraken

Afspraken

Sandwich of Happiness

Elke week stuur je, individueel, naar je begeleider een Sandwich of Happiness. Dat is een kort verslag waarin je de volgende vragen beantwoord:

  1. Terugkijkend: wat ging goed, heb je een bijdrage geleverd aan de groep, is positief?
  2. Terugkijkend: wat ging slecht, is mislukt, heb je je aan geïrriteerd?
  3. Vooruitkijkend: wat ga je verbeteren de komende week? Geef in deze planning ook aan hoeveel tijd je verwacht te besteden aan de doelstellingen en activiteiten. (Bedenk dat je 40 uur moet verantwoorden, per week)

Het verslag is minimaal een half A4’tje en maximaal een heel A4’tje.

Delen van projectbestanden

Gebruik dropbox, google drive voor bestanden die niet wijzigen, bijvoorbeeld pdf’s. Gebruik google drive of iets dergelijks voor levende documenten.

Vergeet niet je begeleider uit te nodigen voor de drive en documenten.

Globale weekindeling

  1. De eerste afspraak heb je een verslag met literatuur en begrippen. Dit doe je per persoon. Denk al vast na over een case.
  2. De tweede afspraak stem je de case af met je begeleider en stel je de requirements op. Het gaat hierbij niet om documenten met voorblad, inhoudsopgave enz, maar alleen om de inhoud.
  3. Week drie tot en met vijf werk je de requirements uit
  4. Week zes is de presentatie

 

Teamindeling

TBD