Leerverslag

Geen Twitter meer
Je hoeft niet meer te twitteren. Dat was alleen tijdens de cursus.

Planning (verplicht)
Je maakt een planning voorafgaand aan de dag dat je je begeleider spreekt voor het wekelijks overleg.
Daarin staat wat je de komende week gaat doen, en wat er van terecht gekomen is. De planning is een groepsdocument. Je maakt het samen.
Je plant twee resultaten per persoon per dag.
Stuur je planning (samen met de Sandwich of Happiness, zie hieronder) naar je begeleider.
De link naar het planningsdocument is hieronder.
Maak een kopie van de dit format

Sandwich of Happiness (verplicht)
Drie vragen, drie antwoorden.
De Sandwich of Happiness maak je de dag voorafgaand aan de dag dat je je begeleider spreekt voor wekelijks overleg.
Het is een individueel document.
Stuur je Sandwich of Happiness (samen met je planning, zie hierboven) naar je begeleider.

1. Wat heb ik de afgelopen tijd prima gedaan; waar ben ik tevreden over of zelfs trots op?
Dit gaat over keuzes en aanpakken die je gehanteerd hebt, niet over dingen die toevallig goed afliepen. Je mag best trots zijn op het feit dat je de oefeningen helemaal snapt, maar dat succes zelf was geen keuze van je. Dat succes is mogelijk wel een gevolg van bijvoorbeeld je keuze om op tijd te beginnen, of om wat extra (Python-)video’s te bekijken. Die twee beslissingen zijn goede antwoorden op deze vraag.

2. Wat heb ik de afgelopen tijd niet ok gedaan: wat moet ik niet meer zo doen?
Dit gaat niet alleen maar over keuzes, maar ook over het mogelijk niet maken van keuzes of beslissingen: Als je, door er niet over na te denken, te laat bent begonnen, dan voelt dat wellicht niet als een beslissing. Maar vanaf nu moet je er wel over nadenken.
Vermijd ook het noemen van dingen die anderen niet goed deden, of andere vormen van pech. Als die een rol spelen, focus je dan op jouw manier om ermee om te gaan. Dus niet: “Ik baal ervan dat Jantje vaak te laat komt”, maar “Het was niet verstandig dat ik Jantje niet heb aangesproken op het feit dat-ie te laat komt”.

3. Wat ga je de komende periode anders doen, om het leren beter te laten gaan?
Van de dingen waar je blij of trots op was: kun je die vaker doen? Of nog beter? Hoe pas je het positieve uit de concrete situatie van een paar dagen geleden toe op nieuwe situaties als die een beetje anders zijn?
Van de dingen die je niet tof vond: Je alleen maar voornemen om dat niet meer zo te doen is niet voldoende. Formuleer een voornemen dat kans van slagen heeft. Verzin een maatregel die helpt om bepaalde onhandigheden of onnadenkendheden te omzeilen.

Geef ook aan hoeveel tijd je besteed hebt aan de activiteiten. Bedenk dat je geacht wordt 40 uur per week te besteden. Wij willen dat ook terug zien in je verantwoording.

Nogmaals, die Sandwich of Happiness is wat meer dan een half A4-tje, en wat minder dan een heel A4-tje (onder de aanname van gewone fontgrootte en niet te veel witruimte enzo).